DEN w ZST w Kcyni

Z okazji Dnia Edukacji Narodowej w Zespole Szkół Technicznych w Kcyni tradycyjnie przygotowano akademię łączącą święto pracowników oświaty oraz pasowanie uczniów klas pierwszych. Ten rok był wyjątkowy z dwóch powodów: w bieżącym roku szkolnym obchodzimy jubileusz 75-lecia Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Libelta, wyjątkowo również impreza odbyła się w reżimie sanitarnym. W związku z panującą sytuacją w spotkaniu wzięli udział tylko pracownicy szkoły, uczniowie klas pierwszych oraz wybrani przedstawiciele starszych roczników. Prowadzącymi akademię byli uczniowie klasy II TEI g Oliwia Matuszak Maciej Wojtych. Głos zabrała pani Dyrektor Katarzyna Kluczyńska, która oprócz życzeń własnych, odczytała te nadesłane przez Przewodniczącą Rady Rodziców panią Magdalenę Robaszkiewicz. Ważnym punktem wystąpienia było nawiązanie do wyjątkowego jubileuszu kcyńskiego liceum. Z okazji urodzin szkoły uczniowie otrzymali od pani Dyrektor tort. Historię 'Libelciaka’ przybliżyły uczennice klasy II LO Ania Mantych i Amelia Panasik. Dodatkowo od kilku dni w szkole można podziwiać przygotowaną przez pana Tomasza Sutego 'oś czasu’, która prezentuje 75 wybranych wydarzeń z historii szkoły. Istotnym punktem był moment ślubowania uczniów klas pierwszych, którzy zostali oficjalnie powitani w gronie uczniów ZST Kcynia. Na zakończenie na ręce pani Dyrektor przewodniczący Samorządu Uczniowskiego ZST Maciej Wojtych złożył życzenia od społeczności uczniowskiej, przekazał nauczycielom kosz jabłek oraz małą słodką niespodziankę.