Krwi w bankach brakuje, jest ona potrzebna szczególnie teraz

Z powodu epidemii COVID – 19 poważnie zmalała liczba dawców i w całym kraju dramatycznie zaczyna brakować krwi. Pojawiło się poważne zagrożenie dla pacjentów, którzy wymagają natychmiastowej pomocy. W tej ciężkiej sytuacji nie zawiedli wolontariusze z Zespołu Szkół Technicznych.

Dnia 30.09.2020 na zaproszenie opiekuna wolontariatu – pani Wiolety Zymni, do naszej szkoły przyjechała ekipa Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Bydgoszczy. Z uwagi na obowiązujące zasady bezpieczeństwa sanitarnego, wszyscy  uczestnicy akcji zachowali szczególną ostrożność i  przeszli przez specjalne procedury, zgodne z wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego.

W akcję włączyli się: rodzice, uczniowie, absolwenci oraz nauczyciele: pani Janina Kubalewska i pan Łukasz Beczak.  Należy dodać, iż każdy z chętnych do oddania krwi  był zdrowy, dzięki temu wszyscy mogli spokojnie uczestniczyć w poborze. Większość ochotników to stali Honorowi Dawcy Krwi, którzy oddają systematycznie co 3 miesiące ten bezcenny płyn. W rezultacie pozyskano ponad 10 litrów życiodajnego płynu. 

Wszystkim, którzy pomogli rozpropagować to przedsięwzięcie; szczególnie pani dyrektor Katarzynie Kluczyńskiej, ks. Jakubowi Fotin, pani Katarzynie Łyszczarz, pani Agnieszce Siwiak oraz uczniom ZST składamy serdeczne podziękowanie.

Uczestnikom akcji, którzy odpowiedzieli na nasz apel  życzymy zdrowia, zadowolenia z dobrze spełnionej misji, jaką jest ratowanie życia i zdrowia drugiego człowieka.

 Wolontariusze ZST

Tekst: W. Zymni

Zdjęcia: Z. Wiejaczka