W ZST odbywają się dodatkowe zajęcia dla maturzystów

Burmistrz Kcyni p. Marek Szaruga wraz z Dyrektorem Zespołu Szkół Technicznych  w Kcyni p. Katarzyną Kluczyńską wyszli naprzeciw  oczekiwaniom tegorocznych Maturzystów organizując dodatkowe zajęcia (konsultacje). Przeprowadzono wcześniej ankietę, z której  jednoznacznie wynikało, że jest potrzeba organizacji zajęć z matematyki, zarówno z poziomu podstawowego, jak i rozszerzonego.  Abiturienci, dzięki sfinansowaniu zajęć przez organ prowadzący Gmina Kcynia,  będą mogli rozwijać swoje matematyczne umiejętności przez 16 godzin dydaktycznych do rozpoczęcia egzaminów maturalnych tj. do 8 czerwca 2020 r.  Warto nadmienić, że od początku  maja  trwają konsultacje zdalne m.in. z przedmiotów: język niemiecki, język angielski, geografia, historia, biologia.

Dyrektor Szkoły podkreśla, że zajęcia odbywają się  za zgodą zainteresowanych. Maturzyści każdorazowo składają oświadczenia o stanie zdrowia, a także przestrzegane są zasady sanitarne wg zaleceń GIS.