Współpraca z Ochotniczą Strażą Pożarną Jednostki Ratownictwa Specjalnego w Kowalewku

W dniu 20 kwietnia 2020 r.  Zespół Szkół Technicznych  reprezentowany przez  dyrektor Katarzynę Kluczyńską podpisał umowę partnerską  z Krzysztofem Napieralskim komendantem Ochotniczej Straży Pożarnej Jednostki Ratownictwa Specjalnego w Kowalewku. Umowa zaowocuje współpracą m. in. w zakresie:  pozyskiwania społecznej akceptacji dla polityki obronnej państwa, upowszechniania działalności wolontariackiej na rzecz środowiska lokalnego, pozyskiwania kandydatów do służby mundurowej, wychowania patriotycznego i edukacji proobronnej młodzieży Szkoły, upowszechniania tradycji oraz promocji dokonań i osiągnięć  OSP i Szkoły, integrowania środowiska  lokalnego i młodzieży szkolnej.

Ponadto Szkoła i Jednostka Pożarnicza w Kowalewku zobowiązała  się do podejmowania takich działań jak, wspieranie powstałej w  Zespole Szkół Technicznych  Ligi Strzeleckiej, prowadzenia zajęć strzeleckich, popularyzacji i eksponowania tradycji oraz współczesnego oblicza  OSP  w środowisku szkolnym, czy też prowadzenia zajęć z udzielania pierwszej pomocy oraz propagowaniu podstaw lotnictwa – motolotnie.