Udział w Olimpiadzie pt. „Warto wiedzieć więcej o ubezpieczeniach społecznych” to już tradycja naszej szkoły.

Uczniowie Technikum Ekonomicznego po raz czwarty wzięli  udział w projekcie „Lekcje z ZUS”. Formuła projektu pozostała niezmieniona i polegała na przeprowadzeniu przez koordynatora projektu czterech lekcji,  podczas których uczniowie nabyli podstawowej wiedzy o systemie ubezpieczeń społecznych w Polsce. Zakład Ubezpieczeń Społecznych (główny organizator projektu) przesłał  materiały dydaktyczne w formie papierowej, a na stronie internetowej umieścił materiały video, które uatrakcyjniały zajęcia. 2 grudnia 2019 r. uczniowie stanęli do rywalizacji  z uczestnikami  z całej Polski. Szkolny etap olimpiady polegał na samodzielnym rozwiązaniu  testu jednokrotnego wyboru. Najlepsze okazały się: Angelika Michalak, Natalia KręciszZuzanna Wiejaczka. Otrzymane przez uczennice  wyniki  pozwoliły na awans do wojewódzkiego etapu, który odbędzie się 20 marca 2020 r. w Toruniu.