Finał konkursu „Liturgia Benedicta – liturgia źródłem wiary”

Nasza uczennica Zuzanna Wiejaczka z klasy III TE zajęła VI miejsce w finale konkursu diecezjalnego „Liturgia Benedicta – liturgia źródłem wiary”. Laureatce bardzo serdecznie gratulujemy i życzymy dalszych sukcesów!  

Którą postać z siódmego rozdziałów Dziejów Apostolskich, krytykującą kult starej świątyni, przywołuje kard. Ratzinger we fragmencie „Ducha liturgii”, kiedy tłumaczy pojęcie nowej świątyni, jaką jest świątynia Ciała Chrystusa? – to jedno z trzydziestu zadań zawartych w teście, który musieli rozwiązać uczestnicy finału konkursu wiedzy „Liturgia Benedicta – liturgia źródłem wiary”, który odbywał się w Bydgoszczy.

Tematyka tegorocznej edycji o zasięgu diecezjalnym związana była z 20. rocznicą ogłoszenia „Dominus Iesus” – deklaracji o jedyności i powszechności zbawczej Jezusa Chrystusa i Kościoła. Konkurs zachęcał uczniów do pogłębiania wiedzy na temat liturgii Kościoła w oparciu o myśl teologiczną kard. Josepha Ratzingera – Benedykta XVI. 

tekst: diecezja.bydgoszcz.pl