Kondolencje

„Można odejść na zawsze,

by stale być blisko.”

Ks. J. Twardowski.

 Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci męża Pani Marii Przegiętki.

Łącząc się w żałobie i smutku składamy kondolencje i wyrazy współczucia.

Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Pracownicy administracji i obsługi oraz cała Społeczność Uczniowska Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni.