Spotkanie z psychologiem i doradcą zawodowym w ZST

Uczniowie naszej szkoły w dniu 24.10.2018 mieli okazję wziąć udział w indywidualnych konsultacjach z psychologiem i doradcą zawodowym.

Na zaproszenie pani pedagog Wiolety Zymni przybyli do naszej szkoły pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej – pani psycholog – Lidia Lemańska i doradca zawodowy – pani Joanna Rygielska.

 Podczas rozmów wiele osób dowiedziało się np. jak radzić sobie z jesienną depresją, w jakich przypadkach należy szukać profesjonalnej pomocy oraz gdzie taką pomoc można uzyskać.

Z kolei młodzież podczas konsultacji z doradcą zawodowym zastanawiała się nad własną przyszłością edukacyjno-zawodową. Uczniowie dowiedzieli się między innymi: jak funkcjonuje współczesny rynek pracy, powtórzyli sobie zasady formułowania CV oraz listów motywacyjnych, mogli także podzielić się swoimi spostrzeżeniami odnośnie realizacji praktyk zawodowych.

 Konsultacje cieszyły się dużym zainteresowaniem, były także okazją do otrzymania profesjonalnego wsparcia. Spotkania tego typu będą w przyszłości kontynuowane.

Materiał: W.Zymni