Medal Komisji Edukacji Narodowej dla pani Wiolety Zymni

15 października w Kinoteatrze Klubu Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych w Bydgoszczy miała miejsce wyjątkowa uroczystość. Tego dnia najbardziej zasłużonym pracownikom oświaty z województwa kujawsko-pomorskiego zostały wręczone odznaczenia państwowe i resortowe przyznane przez Ministra Edukacji Narodowej oraz Kujawsko-Pomorskiego Kuratora Oświaty. Wśród wyróżnionych osób znalazła się pani Wioleta Zymni, która z rąk kuratora Marka Gralika i Pauliny Wenderlich – Dyrektor Generalny Urzędu Wojewódzkiego w Bydgoszczy otrzymała Medal Komisji Edukacji Narodowej. Odznaczenie takie nadaje się pedagogom za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania, w szczególności w zakresie działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej, twórczości dla dzieci i młodzieży oraz kształcenia i doskonalenia nauczycieli. Taką prestiżową odznakę nauczyciel może otrzymać tylko raz w ciągu swej pracy zawodowej.  Medal  nadaje Minister Edukacji Narodowej, wręczany jest z jego legitymacją.

Gratulujemy pani Wioletcie Zymni i życzymy dalszych sukcesów zawodowych, radości z wykonywanej pracy, energii, odwagi i siły do podejmowania nowych wyzwań i przedsięwzięć. Niech praca z młodzieżą dostarcza Pani zawsze powodów do dumy, a w życiu osobistym życzymy zdrowia oraz wszelkiej pomyślności!

Dyrektor, Pracownicy i Uczniowie Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni