Gminny Dzień Edukacji Narodowej w ZST w Kcyni

„Praca nauczyciela od zawsze traktowana jest jako misja, powołanie. Trudno w tym zawodzie pracować bez pasji, zamiłowania, zaangażowania”. Takie słowa przyświecały gminnym obchodom Dnia Edukacji Narodowej, które odbyły się 12.10.2018 roku w ZST w Kcyni. Zebranych gości: nauczycieli, emerytów, rodziców, nauczycieli praktycznej nauki zawodu oraz uczniów gorąco powitała dyrektor szkoły Aleksandra Doiczman. Głos zabrał również Burmistrz Kcyni Marek Szaruga, który  złożył życzenia wszystkim pedagogom i pracownikom oświaty. Uroczystość była okazją do wręczenia podziękowań najbardziej zasłużonym nauczycielom. W tym roku szkolnym szczególną nagrodę – Medal Komisji Edukacji Narodowej przyznawany przez Ministra Edukacji Narodowej – 15.10.2018 roku  w Bydgoszczy odbierze pedagog ZST w Kcyni pani Wioleta Zymni. Dyrektor szkoły Aleksandra Doiczman  przedstawiła zasługi laureatki tego zaszczytnego wyróżnienia. Pani Wioleta Zymni jest nauczycielem dyplomowanym z 35-letnim stażem, od 7 lat prowadzi w ZST w Kcyni Szkolne Koło Wolontariatu. Jest inicjatorką wielu charytatywnych przedsięwzięć, m.in. Świątecznej Akcji „Witaj Mikołaju” skierowanej do mieszkańców naszej gminy znajdujących się w bardzo trudnej sytuacji życiowej, Wigilii i Śniadań  Wielkanocnych, Mikołajkowych spotkań dla dzieci niepełnosprawnych czy akcji Honorowego Dawstwa Krwi. Za swoją działalność Szkolne Koło Wolontariatu 28.11.2012 roku otrzymało tytuł Wolontariusza Roku Powiatu Nakielskiego, a 16.01. 2017 roku „Certyfikat szkoły promującej honorowe oddawanie krwi”  z Ministerstwa Zdrowia. Dyrektor  szkoły, Burmistrz Kcyni, nauczyciele, pracownicy i wolontariusze ZST w Kcyni z tej okazji pogratulowali pani Zymni i zaśpiewali sto lat!

Dzień Edukacji Narodowej w ZST w Kcyni był szczególny również dla uczniów  klasy pierwszej Szkoły Branżowej I stopnia oraz Technikum Informatycznego, ponieważ oficjalnie zostali włączeni w poczet społeczności uczniowskiej. W czasie uroczystości prezes Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Kcyni pan Henryk Grobelny podsumował wyniki gminnego konkursu ekologicznego „Segregacja to się opłaca”. Pierwsze miejsce zajęła Szkoła Podstawowa w Palmierowie, drugie SP w Laskownicy, trzecie SP w Kcyni. Akademię prowadzoną przez wyśmienitych konferansjerów: Milenę Smorgę, Wojciecha KrólaDaniela Sułkowskiego uświetniły występy muzyczne uczniów ZST w Kcyni oraz program artystyczny przygotowany przez panie: Agnieszkę KobierowskąAlinę Kowalską. Uczniowie klasy II  Technikum Ekonomicznego i Informatycznego: Zuzanna Lemke, Wojciech Król, Miłosz Iskra, Marika Karasiewicz, Sandra Kiepiela, Bartosz Filosek zaprezentowali scenkę ,,Marzenia do spełnienia, czyli z życia sfrustrowanej nauczycielki”, a uczniowie klasy III TEI za pomocą tańca w zabawny sposób  przedstawili etapy swojej edukacji. Po uroczystości goście mieli okazję obejrzeć wystawę przygotowaną przez nauczycieli ZST w Kcyni ,,Drogi do niepodległości” z okazji setnej rocznicy odzyskania niepodległości. Wśród zaprezentowanych materiałów znalazły się plansze z Muzeum Ziemi Szubińskiej pt. „Piłsudski- twórca niepodległości” oraz publikacje książkowe użyczone przez panią Agnieszkę Siwiak i Miejską Bibliotekę Publiczną w Kcyni.

Tekst: Agnieszka Kobierowska