Akcja – segregacja! 2 x więcej, 2x częściej

Akcja  pod nazwą „Sprzątanie świata” odbywa się w Polsce od 1994 roku.Celem tegorocznej 25. edycji jest wspomożenie segregacji odpadów w gminach. Już w tym roku gminy muszą osiągnąć poziom 30% recyklingu, a w roku 2020 nasz kraj musi osiągnąć poziom 50% recyklingu odpadów z gospodarstw domowych. Uczniowie większości klas wraz z wychowawcami podjęli się tego niełatwego zadania. Wyposażeni w ochronne rękawice i foliowe worki staraliśmy się oczyścić naszą małą ojczyznę z zalegających na niej śmieci, w niektórych miejscach były ich zatrważające ilości! Mamy nadzieję, że nasze działania przyczynią się do zmniejszenia zanieczyszczenia matki-Ziemi, a zebrane surowce zostaną ponownie wykorzystane!

Tekst Agnieszka Kobierowska