Finał Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie pt.” Bezpieczny i przyjazny region”

Dnia 5.04br. w Toruniu odbył się finał Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie pt.” Bezpieczny i przyjazny region”, w którym brała udział nasza uczennica Kinga Bartoszek. 9 finalistów musiało przed komisją konkursową, w czasie 10 minut, obronić swoją pracę na temat poprawy bezpieczeństwa w swoim regionie. Po zmaganiach każdego z uczestników i naradzie jury nasza uczennica Kinga otrzymała nagrodę Marszałka Województwa Kujawsko -Pomorskiego za najlepiej przeprowadzona prezentację. Kinga została finalistką XII Kujawsko – Pomorskiej Olimpiady Wiedzy o Bezpieczeństwie. Za zajęcie pierwszego miejsca otrzymała nagrodę w postaci indeksu na trzy letnie studia na Uniwersytecie WSB MERITO. Serdecznie dziękujemy Panu Dariuszowi Chróścińskiemu za pomoc merytoryczną. Gratulacje dla Kingi!!!