Rozpoczęcie Wielkopostnych Rekolekcji z Ojcem Bartoszem Ekertem

Dzisiaj w naszej szkole rozpoczęły się rekolekcje wielkopostne, które w tym roku prowadzi ojciec Bartosz Ekert z zakonu braci mniejszych (kapucyn). Przyjechał do nas z Krakowa, aby przez trzy najbliższe dni razem z nami przyjąć na nowo Jezusa jako Pana i Zbawiciela. Dzisiaj został nam ogłoszony kerygmat to znaczy ogłoszenie nam prawdy, że Jezus Chrystus jest jedynym rozwiązaniem ludzkiej biedy i grzechu. Wysłuchaliśmy także pięknego świadectwa nawróconego narkomana. W klimacie modlitwy i śpiewu przy gitarze zakończyliśmy pierwszy dzień rekolekcji. Zadaniem na dziś jest modlitwa „ojcze nasz” w intencji rekolekcji szkolnych i ojca Bartosza, aby Duch Święty pobudzał nas do otwarcia swojego serca na przychodzącego Boga.