Uczniowie ZST na Kujawsko – Pomorskim Salonie Maturzystów

28 września 2023 r. uczniowie klasy V oraz IV Technikum Ekonomiczno – Informatycznego wraz z opiekunami: panią Wiolettą Szczepańską, Aliną Król oraz Aliną Kowalską, udali się na Kujawsko – Pomorski Salon Maturzystów do Bydgoszczy. Głównym celem wyjazdu było zdobycie  informacji o maturze (w zmienionej rok temu formule) oraz zaplanowanie strategii i wybranie optymalnej ścieżki kariery.

Uczestniczyliśmy w szeregu wykładów, prowadzonych przez ekspertów Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Gdańsku. Spotkania na sali wykładowej Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich przebiegały pod hasłem Wszystko o maturze 2024 z języka polskiego, matematyki, języków obcych oraz przedmiotów dodatkowych.

Wyposażeni w fachową wiedzę na temat przebiegu, zasad oraz sposobów rozwiązywania zadań maturalnych, udaliśmy się na prezentację oferty edukacyjnej uczelni akademickich na rok 2024/2025 z udziałem przedstawicieli uczelni. Uczniowie mieli możliwość zapoznania się ze szczegółowymi wymogami rekrutacji na studia, na wybranych przez siebie kierunkach, a także skorzystania z poradnictwa zawodowego. Wielu z nas otrzymało gratisowy egzemplarz „Informatora dla Maturzystów 2024”, który zapewne ułatwi wybór kierunku dalszego kształcenia zawodowego.