Śladami Karola Libelta

Wieloletnią tradycją Liceum Ogólnokształcącego w Kcyni noszącego imię Karola Libelta są coroczne jednodniowe wyjazdy do miejsc na Pałukach związanych z życiem i działalnością Patrona Szkoły.

Nie inaczej było w tym roku.

Do Czeszewa i Brdowa w dniu 3 października bieżącego roku wybrała się klasa I LO wraz z wychowawcą Barbarą Krzyżanowską, nauczycielami: Markiem Wojciechowskim i Marcinem Lisieckim. Nie zabrakło również grupy uczniów klasy III LO, która ze względu na pandemię nie uczestniczyła przed dwoma laty w wycieczce.

Pierwszy etap wycieczki wyznaczał kościół pw. Andrzeja Apostoła w Czeszewie, w którego podziemiach spoczywają doczesne szczątki Patrona. Tu na grupę czekał już obecny właściciel majątku Brdowo  dr Marek Daniel, który z pasją opowiedział o życiu i działalności Karola Libelta. Dzięki uprzejmości Ks. Proboszcza Jana Dzierli udostępniono Uczniom podziemną kryptę kryjącą sarkofagi rodziny Libeltów.

Następnie udano się w pobliże dworu, wybudowanego przez Wiktora Stabrowskiego z Kcyni, w którym mieszkał Patron Szkoły. Dziś jest to obiekt prywatny, dość mocno zdewastowany.

Kolejnym punktem wycieczki było pobliskie Brdowo, gdzie Karol Libelt spędził ostatnią część swojego życia i gdzie zmarł.

Tam znajduje się pałac należący do dr Marka Daniela, który i tu czynił honory Pana Domu. Towarzyszyli mu sołtys wsi Brdowo Janusz Nowicki oraz dr Bronisław Czamański – absolwent kcyńskiego ogólniaka.

Obecny Gospodarz przybliżył Uczniom ostatni okres życia Karola Libelta. Ponadto udostępnił do zwiedzenia całą swoją posiadłość.

Ostatnim punktem gościnnej wizyty w Brdowie było wspólne ognisko, przy którym nie zabrakło również rozmów związanych z przeszłością naszego Liceum.

Dla rozpoczynającej naukę w kcyńskiej szkole gromady Uczniów z klasy I LO była to jedna z pierwszych okazji bliższego poznania się, integracji poza murami Szkoły.

W ubiegłym roku wprowadzono w Szkole zwyczaj, że podsumowaniem wyjazdów do Czeszewa i Brdowa są testy wiedzy związane z życiem i działalnością Karola Libelta na Pałukach, organizowane przez nauczyciela historii i teraźniejszości. Odbywają się one w formie testu online. Nagrodą główną są odpowiednie oceny z przedmiotu historia.

Warto podkreślić, że w okresie międzywojennym w Kcyni, tutejsze Seminarium Nauczycielskie nosiło imię Karola Libelta i również organizowano tego typu wycieczki śladem Patrona Szkoły.

Kcyński Zespół Szkół Technicznych, w skład którego wchodzi Liceum Ogólnokształcące im. Karola Libelta jest więc kontynuatorem tradycji międzywojennych.

~Marcin Lisiecki