Święto Edukacji w ZST

W tym wyjątkowym dla całej społeczności szkolnej dniu zebraliśmy się w sali gimnastycznej, aby wspólnie
świętować i oficjalnie przyjąć pierwszoklasistów w poczet uczniów ZST.

W związku z sytuacją pandemiczną w spotkaniu wzięli udział tylko uczniowie klas pierwszych i
organizatorzy z klas drugich. Oczywiście nie mogło zabraknąć nauczycieli oraz pracowników szkoły!
Uroczystość poprowadzili Kinga Sitek (II TE) oraz Paweł Kuczyński (II TI). Po odśpiewaniu hymnu i
powitaniach głos zabrała pani Dyrektor Katarzyna Kluczyńska.


Kolejnym ważnym wydarzeniem było uroczyste ślubowanie na flagę Rzeczypospolitej Polskiej oraz
Sztandar Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Libelta w Kcyni złożone przez przedstawicieli klasy
pierwszej technikum ekonomicznego i informatycznego, branżowej szkoły pierwszego stopnia oraz
liceum.


Potem nastał czas życzeń, które w imieniu uczniów złożył Przewodniczący SU Maciej Wojtych. Nie obyło
się także bez dobrej zabawy – Maciej przygotował mały quiz dla pięciorga nauczycieli: K. Kluczyńskiej, J.
Kozłowskiej, M. Wojciechowskiego, P. Dutkiewicza oraz A. Kłosowskiego. Pytania dotyczyły zarówno
uczniów, ich pojazdów, tatuaży, jak i różnych miejsc na terenie szkoły. Quiz dostarczył sporo zabawy.
Cała uroczystość uświetniona została piosenkami wykonanymi przez przedstawicielki klas pierwszych:
Amelię Boniek, Zosię Pacałę oraz Sandrę Krawczyk.


Tekst i zdjęcia Barbara Krzyżanowska