Targi pracy w Zespole Szkół Technicznych

Zespół Szkół Technicznych w Kcyni aktywnie angażuje się w realizację programu w zakresie doradztwa edukacyjno–zawodowego. Dzięki inicjatywie  Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży, 2-2 Hufca Pracy w Bydgoszczy, Młodzieżowego Centrum Kariery w Nakle oraz Zespołu Szkół Technicznych,  uczniowie  szkół ponadgimnazjalnych  mogli wziąć udział w targach pod hasłem „Aktywna Młodzież na Rynku Pracy”.

W dniu 26.03.2019 przedstawiciele  służb mundurowych: Policji, Służby Więziennej, Wojsk Obrony Terytorialnej i jednostek OHP zapoznali młodzież  z ofertami pracy, warunkami zatrudnienia i wynagradzania.  Obecni na targach pośrednicy pracy rozdali wszystkim zainteresowanym   ankiety „Osoby poszukującej pracę” w tym również podczas wakacji, czy weekendów oraz  informowali uczestników  o możliwości wyjazdu za granicę w ramach sieci EURES. Podczas targów młodzież mogła też skonsultować się ze specjalistami i skorzystać ze wsparcia w zakresie planowania przyszłości edukacyjno–zawodowej. Uczestnicy wydarzenia wzięli również udział w  ciekawych warsztatach prowadzonych przez ekspertów. Uczniowie  podczas spotkań dokonali autodiagnozy swoich umiejętności,  analizy swoich mocnych i słabych stron, wypełnili ankiety predyspozycji zawodowych,    zapoznali się z aktywnymi metodami  poszukiwania pracy oraz z dokumentacją obowiązującą podczas ubiegania się o pracę.

Targi pracy pomogły zainteresowanym w zdobyciu cennych informacji i wskazówek przed wyborem dalszej ścieżki zawodowej, dały także szansę przygotowania się młodzieży do przemyślanego i skutecznego wejścia na rynek pracy. Zainteresowaniem młodych ludzi cieszyły się wszystkie stanowiska wystawiennicze. Uczniowie chętnie zadawali pytania i korzystali z dostępnych materiałów reklamowych. Serdecznie dziękujemy współorganizatorom za zaangażowanie i wspólną pracę, gościom za przyjęcie zaproszenia,  a uczestnikom za tak liczne przybycie i zainteresowanie.  Zapraszamy na kolejną edycję targów pracy w Zespole Szkół Technicznych już za kilka miesięcy – w październiku 2019.

Tekst: koordynator targów pracy w ZST – W. Zymni