Spotkanie uczniów ZST z przedstawicielem Komendy Powiatowej Policji w Nakle

W dniu 27.03.2019 młodzież naszej szkoły brała udział w pogadance profilaktycznej przeprowadzonej przez sierż. szt. Zofię Wrzeszcz z Zespołu ds.  Profilaktyki Społecznej, Nieletnich i Patologii Komendy Powiatowej Policji w Nakle. Tematem przewodnim spotkania były przepisy regulujące odpowiedzialność  nieletnich i dorosłych za łamanie prawa. Młodzież dowiedziała się między innymi, czym jest przemoc, jakie są jej rodzaje i skutki  i jaka jest odpowiedzialność prawna za tego typu przestępstwo. Omówiony został także problem cyberprzemocy,  uzależnień i niebezpieczeństw wynikających z zażywania i handlem narkotykami i dopalaczami. A wszystko to było oparte  przykładami z życia. Poruszane treści cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów – o czym świadczyły liczne pytania kierowane do pani policjantki. Miejmy nadzieję, że ich znajomość uchroni naszą młodzież od podejmowania niewłaściwych decyzji.

Dziękujemy  sierż. szt. Zofii Wrzeszcz za wizytę w naszej szkole oraz ciekawe zajęcia.

Pedagog – W. Zymni