Informacja dotycząca zajęć

Szanowni Państwo

Duża grupa nauczycieli kontynuuje strajk i nie świadczy pracy. W związku z tym nie jestem w stanie zorganizować zajęć lekcyjnych w kolejnych dniach kwietnia tj. 24, 25, 26. Dla uczniów, którzy zdecydują się przyjść do szkoły prowadzone są tylko zajęcia opiekuńczo-wychowawcze. W piątek      26 kwietnia o godzinie 9.00 odbędzie się uroczyste zakończenie roku szkolnego klas IV Technikum. Zapraszam wszystkich zainteresowanych uczniów naszej szkoły do uczestniczenia w tej uroczystości  (obowiązuje strój galowy).

Nieobecność uczniów, którzy nie przychodzą do szkoły ma charakter nieobecności usprawiedliwionej z przyczyn szkolnych (uczeń traktowany jest jako obecny).

O dalszych decyzjach w związku z protestem nauczycieli  będę informować na bieżąco.

Z wyrazami szacunku

Aleksandra Doiczman

Dyrektor ZST