„Wyzwanie” – spektakl teatralno – profilaktyczny

W dniu 7.03.2019 społeczność szkolna uczestniczyła w spektaklu profilaktycznym w wykonaniu teatru „Kurtyna” z Krakowa pod tytułem „Wyzwanie”. Twórcy przedstawienia skupili się przede wszystkim na prezentacji problemów i zagrożeń dotykających młodego człowieka we współczesnym świecie. Dotyczyły one profilaktyki zachowań ryzykownych, tj: uzależnienia od  Internetu, szczególnie od portali społecznościowych, przeciwdziałania cyberprzemocy, sięgania po środki psychoaktywne – takie jak: narkotyki, dopalacze, alkohol, papierosy  a także umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych, konfliktowych i stresowych. 

Ponadto aktorzy  zachęcali widzów do kształtowania w sobie postawy asertywnej wobec presji otoczenia oraz  do refleksji nad własną postawą moralną. Przedstawienie cieszyło się dużym zainteresowaniem  zarówno ze strony   uczniów, jak i nauczycieli, dostarczyło sporo dawki emocji i przemyśleń, było także wyjątkową lekcją wychowawczą.

Młodzież ZST miała możliwość obejrzenia widowiska dzięki Gminnej Komisji Rozwiązywania problemów Alkoholowych w Kcyni, która wspiera działania realizowane w ramach szkolnego programu profilaktyki.

Materiał: W. Zymni