Potyczki Polonistyczne z okazji Międzynarodowego Dnia Języka Ojczystego w ZST w Kcyni

 Na 30. sesji Konferencji Generalnej UNESCO 17 listopada 1999 roku proklamowano Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego, a na datę obchodów święta został wybrany 21 luty. Współcześnie ponad połowa spośród około 6,5 tys. języków, którymi mówi się na świecie jest zagrożona. Czarny scenariusz – według naukowców – przewiduje, że do końca XXI wieku przetrwa zaledwie jedna dziesiąta z obecnie używanych języków; optymiści szacują, że pod koniec obecnego stulecia będzie w użyciu jeszcze połowa z nich. Dzieje się tak z powodu zbyt małej liczby użytkowników danego języka, istnienia tylko jego wersji mówionej (a nie pisanej) i braku nacisku na edukację kolejnych pokoleń.

W celu ukazania piękna i bogactwa oraz ochrony polszczyzny w ZST w Kcyni zostały zorganizowane przez Alinę KrólAgnieszkę Kobierowską Szkolne Potyczki Polonistyczne. 20 lutego chętni uczniowie zmierzyli się z arcytrudnym dyktandem ortograficznym. Tytuł Mistrza Ortografii zdobył Wojtek Król z II TI, drugie miejsce zajęła Angelika Michalak z IITE, trzecie Jakub Grzybowski z I TI. Natomiast 21 lutego odbyły się międzyklasowe konkursy językowe. Reprezentanci poszczególnych oddziałów stanęli przed trudnymi zadaniami, np. rozwiązania rebusów, odgadnięcia tytułu utworu po odczytaniu ostatnich wyrazów z czterech wybranych wersów czy podania poprawnych form wyrazowych, frazeologicznych. Uczniowie wzięli również udział w grze ,,Gorący mikrofon” oraz w ,,Kole Fortuny”. Jury w składzie: Alina Król, Piotr Dutkiewicz, ks. Marcin Wierzchosławski oraz przewodnicząca Rady Rodziców ZST w Kcyni – pani Ewa Nowakowska po zliczeniu punktów wyłoniło zwycięzców. Pierwsze miejsce zajęła klasa III TE, drugie-II TE, trzecie – II TI. Uczniowie tego dnia powtórzyli nie tylko zasady językowe, ortograficzne, dowiedzieli się także od Adrianny PawlakKacpra Kotowskiego o historii dzisiejszego święta i konieczności dbania o poprawną polszczyznę i unikania w swoich wypowiedziach mowy nienawiści oraz wulgaryzmów.

Tekst: Agnieszka Kobierowska, zdjęcia: Liwia Kuliberda, klasa II TI