„Czystym powietrzem oddychajmy – śmieci nie spalajmy”

5 listopada w naszej szkole rozpoczęła się I edycja konkursu ekologicznego „Czystym powietrzem oddychajmy – śmieci nie spalajmy”.  Koordynatorami konkursy była pani Joanna Krzoska oraz Aleksandra Konicka. Tego dnia uczniowie przystąpili do rozwiązania testu wiedzy, dotyczącego niskiej emisji. Ponadto, ogłoszono również konkursy w 2 kategoriach,  praca płaska – plakat  oraz  film,  promujące ochron ę czystego  powietrza oraz przeciwdziałanie zachowaniom emitującym zanieczyszczenia do atmosfery.  Celem konkursu był wzrost poziomu wiedzy z zakresu ochrony środowiska, w tym w obszarze ochrony powietrza, rozwój wśród młodzieży postaw ekologicznych oraz wykształcenie indywidualnej odpowiedzialności za stan środowiska a także rozwój zmysłu plastycznego i kreatywności w połączeniu z aktywną edukacją ekologiczną. 21 listopada komisje przyznały nagrody w poszczególnych kategoriach, określonych w regulaminie Konkursu. Następnego dnia zostały wręczone nagrody zwycięzcom i wyróżnionym uczestnikom, ufundowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu.

W kategorii – plakat  nagrody otrzymali:

I miejsce – Zuzanna Wiejaczka

II miejsce – Daria Kowalska

III miejsce –  Tomasz Wiejaczka

 

W kategorii –film nagrody otrzymali:

I miejsce – Łukasz Chmura

II miejsce –  Tomasz, Zuzanna Wiejaczka

 

W kategorii – test wiedzy nagrody otrzymali:

I miejsce –  Mikołaj Kędra

II miejsce –  Mateusz Sztukowski

III miejsce – Bartosz Rosiak

Nagrodzonym serdecznie gratulujemy a fundatorom nagród dziękujemy. Już dzisiaj zapraszamy do kolejnego konkursu