Zuzanna Wiejaczka nagrodzona w konkursie plastycznym „Moja mała ojczyzna dla Niepodległości Polski”

Z okazji zbliżającej się setnej rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę Zakład Poprawczy w Kcyni zorganizował konkurs plastyczny, któremu przyświecały słowa Jana Pawła II: „Nie chciejcie ojczyzny, która was nic nie kosztuje”. Wzięły w nim udział uczennice naszej szkoły: Zuzanna Wiejaczka( II TE), Klaudia Kędziora ( II TI), Natalia Śramska (IV TE) i Daria Kowalska ( I TI). Dziewczyny przygotowały plakaty na temat ,,Niepodległość-1919-2018” różnymi technikami. Jury doceniło pracę Zuzanny, której przyznano trzecie miejsce.  Zuzia otrzymała dyplom oraz nagrody rzeczowe. Pozostałe uczestniczki konkursu także dostały dyplomy oraz drobne upominki. Dziewczyny w trakcie uroczystości wręczania nagród wysłuchały prelekcji poświęconej walkom I Brygady Legionów w czasie I wojny światowej ,,Rzuciliśmy swój życia los na stos”. Dodajmy, że prace naszych dziewczyn można oglądać na wystawie pokonkursowej w GCKiB w Kcyni w dniach 5-25 listopada 2018 roku. Gratulujemy nagrodzonym  i zachęcamy do oglądania ich prac!

Tekst: Agnieszka Kobierowska