Dobry zawód w ZST w Kcyni = dobra przyszłość

Uczniowie kończący gimnazjum zastanawiają się nad wyborem szkoły, kim chcieliby zostać, jaką pracę wykonywać. Podjęcie decyzji w zmieniającym się nieustannie świecie nie jest proste. W 2017 roku  Business Centre Club na prośbę Ministerstwa Rodziny Pracy i Polityki Społecznej przekazał listę zawodów deficytowych. BCC wskazał, że brakuje rąk do pracy w niemal wszystkich branżach, a braki kadrowe w szczególności widoczne są w następujących zawodach: inżynier elektryk, spawacz, ślusarz, elektryk oraz elektryk budowlany, opiekun/opiekun domowy, ekspedient w punkcie usługowym (sprzedawca), pielęgniarka, kierowca, informatyk, inżynier budownictwa, magazynier, pracownik fizyczny gospodarstwa rolnego, kasjer, rzeźnik-wędliniarz, sprzedawca, operator wózka widłowego, stolarz, pracownik produkcji, cieśla, lakiernik, malarz budowlany, mechanik samochodowy, kucharz, cukiernik.

W kwietniu 2018 roku do listy zawodów pożądanych dołączyli: betoniarze, zbrojarze, robotnicy budowlani. Wśród poszukiwanych fachowców  posiadających wyższe wykształcenie na liście znaleźli  się: informatycy, samodzielni księgowi i położne. Wychodząc na potrzeby rynku pracy, 17 maja Zespół Szkół Technicznych   zaprezentował gimnazjalistom gminy Kcynia swoją ofertę edukacyjną. Absolwenci gimnazjum , aby zdobyć w ZST tytuł technika ekonomisty muszą zdać dwie kwalifikacje: A.35 – Planowanie i prowadzenie działalności w organizacji oraz  A.36 – Prowadzenie rachunkowości, a w zawodzie technika informatyka: EE.08 Montaż i eksploatacja systemów komputerowych, urządzeń peryferyjnych i sieci oraz  EE.09 Programowanie, tworzenie i administrowanie stronami internetowymi i bazami danych. Natomiast uczniowie, którzy chcieliby zdobyć  wymarzony zawód szybciej, mogą wybrać w trzyletnią szkołę branżową I stopnia. Warunkiem podjęcia nauki w takiej szkole jest znalezienie miejsca odbywania praktycznej nauki zawodu. Gimnazjaliści w czasie drzwi otwartych mieli okazję zapoznać się z ofertą lokalnych przedsiębiorców, specyfiką pracy przez nich wykonywaną oraz zobaczyć narzędzia i maszyny, którymi się posługują na co dzień. Dyrektor szkoły Aleksandra Doiczman oraz Aleksandra Konicka opowiedziały również o działających na terenie placówki kołach, organizacjach  i  inicjatywach oraz sukcesach uczniów. Gimnazjaliści zobaczyli pracownie ekonomiczne i informatyczne, sale lekcyjne, wzięli udział w przygotowanych przez nauczycieli konkursach. Dodatkową atrakcją dla uczniów był grill oraz wyroby cukierników i piekarzy.

Tekst: Agnieszka Kobierowska

Zdjęcia: Tomasz Suty