Wzruszające pożegnanie absolwentów technikum

27 kwietnia w Zespole Szkół Technicznych w Kcyni odbyło się uroczyste zakończenie nauki uczniów Technikum Ekonomicznego i Informatycznego. Tegorocznej akademii przyświecały słowa M. Twaina: ,, Więc odwiąż liny, opuść bezpieczną przystań. Złap w żagle pomyślne wiatry. Podróżuj, śnij, odkrywaj”.

Konferansjerzy uroczystości: Dominika KalinowskaKacper Kotowski przywitali wszystkich nauczycieli, pracowników szkoły, uczniów i ich rodziców.  Dyrektor szkoły Aleksandra Doiczman we wzruszających słowach  pożegnała tegorocznych abiturientów, życzyła im dobrych wyników na maturze i egzaminach zawodowych oraz powodzenia w dorosłym życiu. Następnie najlepsza absolwentka ZST w Kcyni Michalina Wadzińska otrzymała świadectwo z biało-czerwonym paskiem oraz Nagrodę Burmistrza za najwyższe wyniki w nauce, którą wręczył pan Wojciech Jaskulski. Natomiast rodzice Michaliny otrzymali  list gratulacyjny oraz kwiaty. Szkołę ze średnią powyżej 4,75 ukończyły również DominikaWeronika Nowakowskie. Opiekun Szkolnego Koła Wolontariatu pani Wioleta Zymni wręczyła statuetki najbardziej zaangażowanym w działalność uczniom: Michalinie Wadzińskiej oraz Zuzannie Grabiszewskiej. Nagrodzeni zostali także uczniowie biorący udział w akcjach honorowego dawstwa krwi. Absolwenci podziękowali za trud ich wychowania pani Joannie Krzoska oraz nauczycielom i pracownikom szkoły. Głos zabrali także przedstawiciele Samorządu Szkoły: Adrianna Pawlak oraz uczeń klasy trzeciej technikum Tomasz Wiejaczka. Następnie odbyła się część artystyczna przygotowana przez panią Aleksandrę Konicką. Zuzanna Lemke, Marietta MrozowiczWojciech Król zaprosili wszystkich na Galę Absolwenciaków 2018. Uczniowie klasy czwartej przed zakończeniem roku szkolnego wypełniali anonimowe ankiety, w których nominowali swoich kolegów i koleżanki z klasy do różnych  typów. Trzecioklasiści podliczyli ich głosy i wyłonili osoby w różnych kategoriach typu: top model, młody gniewny, odpisywacz zaciekły, lizus, zgrywus czy osiłek klasowy. Niektórzy absolwenci byli bardzo zdziwieni, że tak postrzegają ich inni, jednak wszyscy wiedzą, że była to tylko zabawa. Uroczystość uświetnił także występ muzyczny Darii PawlakMileny Smorga oraz pokaz zdjęć uczniów klasy czwartej z lat 2014-18.

Tekst: Agnieszka Kobierowska

Zdjęcia: Zuzanna Wiejaczka