Wielkanocne warsztaty w ZST

  Okres poprzedzający Święta Wielkanocne to czas zadumy i przygotowań oraz   okazja do przypomnienia regionalnych tradycji.  W czwartek 15.03.2018 na zaproszenie pani pedagog Wiolety Zymni przyjechały do naszej szkoły  przedstawicielki OHP z Bydgoszczy, które przeprowadziły z uczniami wielkanocne warsztaty. Uczniowie  przy wykorzystaniu  przeróżnych technik i materiałów plastycznych mieli okazję wykonać świąteczne kartki i  ozdoby.

Zajęcia plastyczne z młodzieżą – często niedoceniane – w dużej mierze przyczyniają się do kształtowania umiejętności manualnych a także do rozwoju różnych obszarów osobowości, zarówno w sferze poznawczej, działaniowej jak i emocjonalno – motywacyjnej.            Wszystkie własnoręcznie wykonane prace młodzież  przekazała pani dyrektor,  która w imieniu społeczności szkolnej wręczyła je pracodawcom współpracującym z naszą szkołą.