Mediacje rówieśnicze sposobem na przezwyciężenie przemocy i agresji

W  dniu 18.01.2018 uczniowie ZST  uczestniczyli w  warsztatach na temat mediacji rówieśniczych. Zajęcia przeprowadziła pani Monika Koth –  terapeutka z Centrum Terapii Uzależnień w Bydgoszczy. Warsztaty realizowane były w w dwóch trzydziestoosobowych grupach (w przedziale wiekowym od 16 do 18 lat).  Każda z grup zapoznała się  z mediacją rówieśniczą jako sposobem przezwyciężania przemocy i agresji  w grupie rówieśniczej i życiu codziennym.  

Podczas zajęć młodzież poszerzyła wiedzę o prawidłowej komunikacji,  dowiedziała się na czym polega mediacja, co można zyskać dzięki mediacji oraz kto może być mediatorem. Warsztaty cieszyły się dużym zainteresowaniem wśród uczniów i miały ważny aspekt profilaktyczny. Uczniowie ZST przekonali się, że mediacja jest skuteczną metodą rozwiązywania konfliktów, które nierzadko prowadzą do przemocy i agresji. Inicjatorem i pomysłodawcą warsztatów była pani Anna Borkowska – przewodnicząca Gminnej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Kcyni.

Materiał: W. Zymni