Ostatnia edycja Gminnego Konkursu Ortograficznego o pióro Burmistrza Kcyni

7 lutego 2018 roku w ZST w Kcyni odbyło się V Gminne Dyktando Ortograficzne. Ze względu na wygaszanie gimnazjów była to ostatnia edycja tego konkursu.

O pióro Burmistrza Kcyni walczyli najlepsi uczniowie z Gimnazjum w Kcyni, Mycielewa i Dziewierzewa. Tekst dyktanda -w związku z przypadającą w tym roku setną  rocznicą odzyskania niepodległości- dotyczył symboli narodowych. Trudności ortograficzne przysporzyły  uczestnikom konkursu nie lada kłopotów. Komisja konkursowa wyłoniła najlepszych gimnazjalistów w gminie Kcynia, a uczniowie w tym czasie brali udział w interesującej lekcji informatyki prowadzonej przez Łukasza Beczaka.

Przed ogłoszeniem wyników organizatorka dyktanda Agnieszka Kobierowska w formie prezentacji multimedialnej przedstawiła historię organizacji i laureatów konkursu. Następnie dyrektor ZST w Kcyni Aleksandra Doiczman i Kierownik Referatu Edukacji, Promocji, Sportu i Kultury Wojciech Jaskulski wręczyli nagrody w tegorocznej edycji.

Mistrzem Ortografii została Kamila Kamińska z SP w Dziewierzewie, II miejsce zajęła Wiktoria Wełnicka z SP w Dziewierzewie, a III miejsce – Oliwia Łukomska z SP w Mycielewie. Laureaci miejsc I-III otrzymali nagrody ufundowane przez ZST w Kcyni, Urząd Miejski, w tym Mistrz Ortografii otrzymał pióro Burmistrza Kcyni. Wszystkim wręczono dyplomy za udział. Podziękowania otrzymali także nauczyciele przygotowujący uczniów do konkursu – Beata Janicka i Zofia Świerc oraz Monika Kantorska-Suty i Ewelina Marczak.