Wolontarusze ZST brali udział w Jarmarku Bożonarodzeniowym

Z inicjatywy księdza Marcina Wierzchosławskiego i wspólnoty parafialnej „Przymierze” w dniu 10.12.2017 odbył się Jarmark Bożonarodzeniowy. Dochód z jarmarku przeznaczony został na wyjazd dla dzieci ze wspólnoty parafialnej oraz na wyjazd rekolekcyjny dla osób z  niepełnosprawnością intelektualną, a także na pomoc w przygotowaniu wigilii dla osób samotnych i potrzebujących z naszej gminy.

Uczennice ZST: Helena Ścibut, Kamila Marciniak, Marietta Mrozowicz, Ela Kubisztal, Natalia Witczak, Zuzia WiejaczkaKlaudia Tomaszewska zaangażowały się w  organizację jarmarku. Po raz kolejny okazało się, że na młodzież z naszej szkoły  można  liczyć.  Wolontariusze  cieszą się,  że mogli uczestniczyć w tej niezwykłej inicjatywie i z pewnością nie zapomną pogodnej i świątecznej atmosfery towarzyszącej podczas jarmarku.

Materiał: W. Zymni