Świąteczne warsztaty w Zespole Szkół Technicznych

Z inicjatywy księdza Marcina Wierzchosławskiego w Zespole Szkół Technicznych odbyły się warsztaty układania stroików, wykonywania kartek i ozdób bożonarodzeniowych dla uczniów Szkoły Podstawowej z Mycielewa.

Młodzież pod opieką pani pedagog – Małgorzaty Kwiatkowskiej wspólnie z księdzem Marcinem wykonała pomysłowe i bardzo atrakcyjne kartki oraz dekoracje świąteczne, które zostały przekazane na kiermasz charytatywny dla osób potrzebujących z gminy Kcynia.

Podczas warsztatów wolontariusze ZST wspólnie z opiekunem – panią Wioletą Zymni opowiedzieli o działaniach Szkonego Koła Wolontariatu i o wrażeniach oraz emocjach, jakie im zawsze towarzyszą podczas akcji charytatywnych.

Na zakończenie pani dyrektor – Aleksandra Doiczman w imieniu własnym i w imieniu wolontariuszy podziękowała księdzu Marcinowi i przybyłym gościom za wspaniałe kartki i ozdoby oraz wręczyła wszystkim uczestnikom zaświadczenia potwierdzające ukończenie świątecznych warsztatów.