Konsultacje z psychologiem i doradztwo zawodowe w ZST

Wychodząc naprzeciw potrzebom zarówno uczniów, jak i rodziców, na zaproszenie pani pedagog Wiolety Zymni przybyli do naszej szkoły pracownicy Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Szubinie. Dnia 24.10.2017 pani psycholog – Lidia Lemańska i doradca zawodowy – pani Joanna Rygielska, udzielały wszystkim zaineresowanym specjalistycznych porad.

Wiele osób w imieniu własnym i w imieniu swoich bliskich mogło dowiedzieć się, jak rozpoznać depresję, jak radzić sobie z jesienną chandrą, czy stan zdrowia psychicznego nie wskazuje na potrzebę profesjonalnej pomocy oraz gdzie taką pomoc można uzyskać. Ponadto pani psycholog starała się pomóc rodzicom w rozwiązywaniu problemów wychowawczych oraz zwróciła a szczególną uwagę na świadome wspieranie dzieci w ich własnych wyborach życiowych. Z kolei młodzież podczas konsultacji z doradcą zawodowym zastanawiała się nad własną przyszłością edukacyjno-zawodową. Uczniowie dowiedzieli się jak funkcjonuje współczesny rynek pracy, powtórzyli sobie zasady formułowania CV oraz listów motywacyjnych, mogli także podzielić się swoimi spostrzeżeniami odnośnie realizacji praktyk zawodowych. Konsultacje cieszyły się dużym zainteresowaniem, co świadczy o potrzebie cyklicznego kontynuowania tego typu spotkań.

Tekst: W. Zymni