Święto nauczycieli i pracowników ZST w Kcyni

DEN

12 października w Zespole Szkół Technicznych W Kcyni obchodzono Dzień Edukacji Narodowej. Dyrektor szkoły Aleksandra Doiczman złożyła życzenia wszystkim pedagogom oraz pracownikom szkoły, odczytała również list Burmistrza Kcyni – Marka Szarugi. Tego dnia uczniowie klas pierwszych branżowej szkoły pierwszego stopnia oraz technikum ekonomicznego i informatycznego złożyli uroczyste ślubowanie. Następnie uczniowie klasy drugiej technikum ekonomiczno- informatycznego pod kierunkiem pani Aliny Kowalskiej zaprezentowali część artystyczną. W żartobliwy sposób za pomocą muzyki i tańca przedstawili rozwój swojej edukacji, począwszy od nauki w przedszkolu, a skończywszy na etapie szkoły ponadgimnazjalnej. Ich występ został przyjęty z entuzjazmem i nagrodzony ogromnymi brawami!

Autor: Agnieszka Kobierowska

Foto: Michalina Wruk