Nauczanie zdalne – sposób realizacji zajęć

Zgodnie z Rozporządzeniem MEN z dnia 25 marca 2020 r. oraz z dnia 9 kwietnia 2020 w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia i funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 oraz na podstawie zarządzenia dyrektora szkoły pozostali nauczyciele kontaktują się z uczniami w innej ustalonej formie tj. poprzez  e-dziennik, komunikatory, video konferencje i inne platformy w zależności od charakteru zajęć