Nasza szkoła aktywnie działa na rzecz honorowego krwiodawstwa

Od kilku lat w Zespole Szkół Technicznych organizowane są zbiórki krwi. Celem wieloletniej współpracy ZST w Kcyni z Wojskowym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Bydgoszczy jest propagowanie idei honorowego krwiodawstwa i pozyskiwanie krwi, która ratuje ludzkie życie i zdrowie. Wolontariusze ZST pod opieką pani pedagog – Wiolety Zymni zorganizowali   kolejną  – 21 akcję HDK. Dnia 7 lutego 2019 przed salą lekcyjną, która jak zwykle stała się mobilnym punktem poboru krwi, stawiło  się liczne grono krwiodawców.

Swój drogocenny płyn ochoczo oddawali nie tylko  pełnoletni uczniowie i absolwenci  ZST i ZSO ale tradycyjnie – pani dyrektor Aleksandra Doiczman oraz  nauczyciele – pani Iza Kasprowska i pan Łukasz Beczak. Propagowaniu idei krwiodawstwa w ZST służą liczne pogadanki, spotkania z lekarzami i pielęgniarkami, a także ulotki zachęcające do oddania krwi. Ponadto uczniowie już od pierwszej klasy mogą uczestniczyć w działaniach organizacyjnych związanych z akcjami HDK skierowanymi do starszych kolegów. Cieszymy się, że ta szlachetna inicjatywa jest kontynuowana, a oddawanie krwi stało się już tradycją w naszej szkole. Cieszymy się także, że pojawiają się kolejne nowe osoby, które przełamując swój lęk i obawy przed igłą, niosą pomoc innym.

 

Wszystkim uczestnikom akcji składamy serdeczne podziękowania.  Mamy nadzieję, że przed nami jeszcze wiele takich spotkań  i wiele litrów oddanej krwi.

Wolontariusze ZST

Tekst: W. Zymni

Zdjęcia: Z. Wiejaczka