Próbna ewakuacja w ZST w Kcyni

Ósmego listopada około godziny w sali ekonomistów pojawił się ogień, który w szybkim czasie objął całe pomieszczenie. Pani Alina Kowalska wyprowadziła uczniów z klasy i poinformowała dyrekcję o zagrożeniu. W szkole rozległ się sygnał alarmowy. W niedługim czasie na miejsce zdarzenia przybyła Państwowa Straż Pożarna z Kcyni. Strażacy szybko przystąpili do działania, rozwinęli węże i zaczęli gasić pożar. Okazało się, że jedna z uczennic zemdlała. Pani Alina Kowalska musiała udzielić Dominice pierwszej pomocy, pomogli jej strażacy. Wynieśli poszkodowaną na noszach przed budynek szkoły. Wszyscy uczniowie, którzy wcześniej ewakuowali się bezpiecznie z budynków, byli zaniepokojeni stanem koleżanki. Okazało się, że nic jej nie jest. Po przeprowadzonej przez strażaków kontroli budynku informacja o stanie ewakuacji została przekazana Dyrektor szkoły, która odwołała alarm i uczniowie wrócili na lekcje.

Na szczęście były to tylko ćwiczenia… Głównych ich celem było zapoznanie uczniów i pracowników szkoły z praktycznym zastosowaniem procedur dotyczących zachowania się w przypadku wybuchu pożaru lub powstania innego zagrożenia dla życia i zdrowia. Przeprowadzone działania prewencyjne były niewątpliwie ważną lekcją nie tylko dla uczniów, ale także nauczycieli, pracowników szkoły i straży pożarnej.