Jesienna akcja poboru krwi w Zespole Szkół Technicznych

Jesienna akcja krwiodastwa w ZST

 Zgodnie z założeniami ogólnopolskiej kampanii promującej honorowe krwiodawstwo „Twoja krew, moje życie”, która jest realizowana w ramach programu polityki zdrowotnej „Zapewnienie samowystarczalności Rzeczypospolitej Polskiej w krew i jej składniki na lata 2015-2020″  wolontariusze Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni  wraz z opiekunem – panią Wioletą Zymni zorganizowali kolejną akcję poboru krwi. Nowy rok szkolny rozpoczął się dla wolontariuszy pracowicie. W czwartek 5.10.2017 do naszej szkoły przyjechali przedstawiciele Wojskowego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa z Bydgoszczy. Ponownie jedna z sal lekcyjnych stała się na kilka godzin tymczasową stacją krwiodawstwa.

Chętnych do oddania krwi było wyjątkowo dużo. Jak zwykle młodzież nie zawiodła, do grona stałych krwiodawców, niosących bezinteresowną pomoc dołączyli kolejni, pełnoletni uczniowie z ZST i ZSO. Swój drogocenny płyn  oddawali  także  nauczyciele – pani Alina Kowalska, pani Aleksandra Konicka i  ks. Marcin Wierzchosławski. Miłym zaskoczeniem byli nasi absolwenci, którzy nie tylko oddali krew ale też przyprowadzili na akcję swoich kolegów – to dowód, że nie tylko pamiętają o swojej szkole ale także promują honorowe krwiodawstwo wśród przyjaciół.

Składamy serdeczne podziękowania wszystkim Honorowym Dawcom Krwi, którzy podzielili się najcenniejszym lekiem ratującym ludzkie życie i zdrowie. Cieszymy się, że są wśród nas koleżanki i koledzy, którzy doceniają prawdziwą wartość krwi i wiedzą, że trzeba się nią dzielić z potrzebującymi –  do zobaczenia na kolejnej akcji – już w styczniu.

Wolontariusze Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni

Materiał: W.Zymni