Kondolencje

„Można odejść na zawsze, by stale być blisko.” Ks. J. Twardowski.  Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci męża Pani Marii Przegiętki. Łącząc się w żałobie i smutku składamy kondolencje i wyrazy współczucia. Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Pracownicy administracji i obsługi oraz cała Społeczność Uczniowska Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni.

Jasełka

Wspólnie jako dyrekcja, grono pedagogiczne, uczniowie oraz pracownicy Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni 20 grudnia przeżywaliśmy czas jasełek. Rozpoczął się on powitaniem wszystkich zebranych przez ks. Jakuba Fotina. Następnie obejrzeliśmy film dotyczący narodzin Jezusa Chrystusa w wykonaniu dzieci z podziałem na role. Po tym nastąpił długo wyczekiwany czas wspólnego śpiewania kolęd. Śpiew prowadzili nasi uczniowie m.in. Helena Ścibut z III TE, Julia Nowak z I EIp i Agata Scharwark z III LO. Kolejno ks. Stanisław …

Co roku przed świętami wolontariusze z ZST organizują uroczystą Wigilię dla osób samotnych i potrzebujących

Święta Bożego Narodzenia to wyjątkowy czas, przepełniony miłością, radością i tradycjami, a także czas refleksji i spotkań z najbliższymi. Dlatego też w tym dniu nikt nie powinien być sam. Młodzi wolontariusze z Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni od wielu lat pamiętając o osobach potrzebujących z naszej gminy, zorganizowali kolejną,  dziewiątą już, Wigilię dla seniorów. Dzięki uprzejmości pani kierownik Gminnego Centrum Kultury i Biblioteki – Ilony Kurdelskiej, 12 grudnia młodzież mogła zaprosić na świąteczne spotkanie seniorów (znajdujących …

Ofiarom Stanu Wojennego

Kiedy w latach 1989-1991 Sejmowa Komisja Nadzwyczajna do Zbadania Działalności Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, na czele której stanął Jan Maria Rokita opracowywała listę śmiertelnych ofiar stanu wojennego, wśród rozpatrywanych ofiar znalazło się również nazwisko absolwenta kcyńskiej szkoły podstawowej oraz kcyńskiego Liceum Ogólnokształcącego im. Karola Libelta (od września bieżącego roku kcyńskie liceum wchodzi w skład Zespołu Szkół Technicznych, gdzie niegdyś funkcjonowała kcyńska podstawówka) Wojciecha Cieślewicza. Ciężko pobity milicyjnymi pałkami na Moście …

 Wspólnie można zrobić dużo dobrego. Świąteczna akcja „Witaj Mikołaju”

Święta Bożego Narodzenia coraz bliżej, dlatego też  młodzi wolontariusze z  Zespołu Szkół Technicznych w Kcyni,  zorganizowali – jak co roku –  świąteczną akcję „Witaj Mikołaju” skierowaną do osób potrzebujących z naszej gminy. W dniu 5.12.2019 uczniowie dostarczyli prezenty osobom potrzebującym z gminy Kcynia. Akcję tę poprzedziły  wielotygodniowe  staranne przygotowania, na które złożyły się: między innymi sobotnio-niedzielne zbiórki pieniędzy przed kościołami pw.św. Michała Archanioła i pw.Wniebowzięcia NMP w Kcyni, przygotowanie i sprzedaż własnych …

Młodociany pracownik – dobra przyszłość

09 grudnia 2019 r. o godzinie 16.00 w budynku ZST w Kcyni odbyło się spotkanie informacyjne z pracodawcami uczniów Branżowej Szkoły I Stopnia. Na początku przybyli goście zostali serdecznie przywitani przez Dyrektora szkoły – p. Katarzynę Kluczyńską oraz Wicedyrektora – p. Joannę Krzoskę.             Pani Dyrektor przedstawiła strukturę szkoły po reorganizacji w roku szkolnym 2019/2020 i przekazała informacje na temat licznego naboru uczniów do naszej naszej szkoły. Podkreślono jak ważna jest współpraca między szkołą a pracodawcami. …