• TECHNIKUM INFORMATYCZNE
  • TECHNIKUM EKONOMICZNE
  • BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA


Odwiedziło nas:

155910

Do wakacji pozostało:

245 dni

Copyright © 2012 Zespół Szkół Technicznych w Kcyni | Design by Łukasz Beczak, Daniel Plewa, Maciej Winkowski
Egzaminy zawodowe w ZST

W dniach 18-20 czerwca 2012 abiturienci Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Technikum Ekonomicznego i Informatycznego ZST w Kcyni przystąpili do egzaminów zawodowych. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu. Egzamin składał się z dwóch części: teoretycznej i praktycznej. Uczniowie obu szkół zmierzyli się z częścią pisemną 18 czerwca.

Egzaminy praktyczne odbyły się 19 czerwca dla Technikum Informatycznego i 20 czerwca dla Technikum Ekonomicznego. Na wyniki zdający będą musieli poczekać aż do sierpnia. Z kolei egzaminy praktyczne dla uczniów kończących szkołę zawodową są ustalone oddzielnie dla każdego zawodu i odbywają się w różnych ośrodkach egzaminowania.

Na wniosek przyszłego absolwenta, do dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe dołącza się Europas czyli „Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe”. Dokument ten określa zakres kompetencji osoby posiadającej dyplom zawodowy oraz ułatwia zrozumienie znaczenia dyplomu, opisuje umiejętności i uprawnienia posiadacza dyplomu. Jest to dokument umożliwiający potwierdzenie posiadanych kwalifikacji w przypadku ubiegania się o pracę w dowolnym kraju Unii Europejskiej. We wszystkich krajach UE dokument ten ma taką samą strukturę. Egzaminy przebiegły w miłej, spokojnej i pełnej skupienia atmosferze, a wrażenia uczniów były bardzo pozytywne.

Trzymamy kciuki i życzymy naszym abiturientom pozytywnych wyników !!!